canlılık

n. liveliness, animation, color, colour [Brit.], crispness, spiritedness, alacrity, bounce, brightness, brio, buoyancy, dynamics, elan, exhilaration, friskiness, ginger, life, lustiness, perkiness, quickness, raciness, sprightliness, stamina, stir
--------
canlılık (renk)
n. richness, saturation
* * *
1. aliveness 2. animateness 3. bounciness 4. briskness 5. friskiness 6. liveliness 7. liveness 8. mettlesomeness 9. panache 10. spiritedness 11. vivacity 12. vividness

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • canlılık — is., ğı 1) Canlı olma durumu 2) mec. Neşelilik, hareketlilik Her girdikleri oyuna renk ve hareket, canlılık ve şaklabanlık katarlardı. H. Taner Birleşik Sözler ağırcanlılık iki canlılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iki canlılık — is., ğı İki canlı olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • HAYATİYET — Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • canlandırıcı — is. 1) Canlılık veren, canlılık kazandıran şey 2) Bir canlı resim veya şema filmi için hareketliliği sağlayan tek tek resimleri yapan sanatçı 3) Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dirilmek — nsz 1) Güçlenip canlanmak Bir bardak suyu içince dirildi. 2) Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek 3) Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek 4) Öldüğü sanılan şey canlılık kazanmak Masal bu, ölüyken …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ruh — is., Ar. rūḥ 1) Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin 2) En önemli nokta, öz Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil. M. Ş. Esendal 3) Esans Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • İNTİAŞ — Yorgunluktan sonra canlılık hissetme. Canlılık. * Hastalıktan sonra iyileşip kalkma. * Geçinme. * (Yıkılan adam) doğrulup kalkma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bu kabil — sf., esk. Bu gibi, bu türlü Bu kabil angaryalar sıradan bir memurun yaşamına hiç değilse bir renk ve canlılık katabilir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • canlandırmak — i 1) Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak 2) Yaşatmak, birinin kılığına girmek 3) Canlılık, tazelik, dirilik getirmek Güller tazelikleri, renkleri, biçimleriyle salonu canlandırmışlardı birden. C. Uçuk 4) mec. Yoğunluk, etkinlik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cıvıltı — is. 1) Kuşların ötüşürken çıkardıkları ses Her tarafından kuşların hoş cıvıltıları taşardı. H. C. Yalçın 2) Sesteki canlılık, ateşlilik Sesin cıvıltısı gitmiş, yerine hüzün konmuştu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cümbüş — is., Far. cunbiş 1) Eğlence 2) Canlılık, coşku Yavaş yavaş fırçalardan, boyalardan, renklerin cümbüşlerinden başka her şey çevresinden siliniyordu. C. Uçuk 3) müz. Maden gövdeli, tambura benzer bir saz Birleşik Sözler renk cümbüşü Atasözü, Deyim… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.